Özel Güvenlik Kursları Ankara

5188 SayılıKanunkapsamında ve devlet denetiminde hizmet veren özel güvenlik kursları; artan özel güvenlik personeli ihtiyacını karşılamak, nitelik ve nicelik bakımından yetkin özel güvenlik personelleri yetiştirmek amacıyla kurulmuş özel kurslardır.Silahlıya da silahsız eğitim vererek,bu eğitimi başarıylabitirenlereözel güvenlik sertifikası sunan ve iş imkânı oluşturan bu kurslar; özel güvenlik sektörünün standartlarının belirlenmesinde büyük rol oynamaktadır. İstanbul gibi bir metropolde gün geçtikçe özel güvenlik personeli ihtiyacı artmakta ve bu ihtiyacın karşılanması için daha fazla özel güvenlik kursu açılmaktadır.

Altay Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti. özel güvenlik kurslarından mezun olan başarılı personelleri bünyesinde toplayan, sadece nitelik ve nicelik bakımından üstün personelleri istihdam eden bir özel güvenlik şirketidir.