Özel Güvenlik Şirketi Ankara

Kişilerin, kişi mülkiyetinin, kurum ve kuruluşların korunma ve güvenlik  ihtiyaçlarınıkarşılama amacıyla kurulan özel güvenlik şirketleri; 5188 SayılıKanun kapsamında  ve devlet denetiminde faaliyet göstermektedir. Kamu güvenliğini tamamlayıcı hizmetler sunan özel güvenlik şirketleri; isteyen kişilere gerekli mercilerden alınan izinler doğrultusunda yakın koruma ve özel dedektiflik gibi kişiye özel hizmetler de sunmaktadır. Türkiye genelinde 514 özel güvenlik şirketi ve yaklaşık 200.000 özel güvenlik personeli bulunmaktadır.

Altay Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti.  5188 SayılıÖzel Güvenlik Kanunu’na uygun bir şekilde hareket eden, Türkiye’nin en köklüözel güvenlik şirketlerinden birisidir.